Ogniskowy rozrost guzkowy


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Ogniskowy rozrost guzkowy (ang. focal nodular hyperplasia, FNH) jest rzadko występującym litym, niezłośliwym guzem wątroby wykrywanym najczęściej przypadkowo w czasie badania ultrasonograficznego (USG). Typową zmianą dla FNH jest widoczna w USG tzw. blizna centralna oraz charakterystyczne unaczynienie tętnicze. W przypadkach wątpliwych wskazane jest rozszerzenie diagnostyki o inne badania obrazowe, a dopiero w razie wątpliwości i braku ostatecznego rozpoznania – wykonanie biopsji zmiany. Stężenie alfa-fetoproteiny (AFP) pozostaje w normie. W różnicowaniu FNH należy wziąć pod uwagę inne pierwotne nowotwory wątroby, jak również dobrze unaczynione przerzuty raka do tego narządu. W przypadku rozpoznania FNH zaleca się częstą kontrolę i obserwację zmiany. Jak dotąd nie opisano transformacji nowotworowej. 

Abstract:

Focal nodular hyperplasia (FNH) is a rare, benign, liver tumor most commonly found accidentally during ultrasound examination. The lesion may be well delineated or isoechoic. Visualization of the so-called central scar and sorrounding arterial vessels by color doppler confirms diagnosis. It is advisable however to extend the diagnosis to other imaging examinations, MR or CT scan as much more reliable. Only in case of doubt, biopsy of the lesion is recommended 
 for definitive diagnosis. AFP is normal. Other primary liver tumors as well as well vascularized liver metastases should be considered in FNH differential diagnosis. To date, no tumor transformation has been described for FNH. 


6 zł

author-image

Piotr Kaliciński

author-image

Bożena Dembowska-Bagińska

author-image

Irena Jankowska