Pierścienie naczyniowe


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Pierścienie naczyniowe (ang. vascular rings, VR) to grupa wad wrodzonych układu krążenia powstałych w następstwie niewłaściwego rozwoju łuków aortalnych. Nieprawidłowo przebiegające duże naczynia otaczają tchawicę i/lub przełyk, przez co mogą skutkować uciskiem oraz wywoływać zaburzenia ze strony układu oddechowego i pokarmowego. Nie wywołują zaburzeń przepływu krwi ani nieprawidłowości hemodynamicznych. Do najczęściej występujących objawów VR zalicza się: świst wdechowy, chrapliwy oddech, nawracające zapalenia płuc, dysfagię i dławienie się pokarmem. Obraz kliniczny jest bardzo zróżnicowany, zależy od lokalizacji pierścienia i stopnia ucisku, jaki wywiera on na przełyk i/lub drogi oddechowe. Większość pacjentów pozostaje bezobjawowa, ale u części przebieg kliniczny jest ciężki – najpoważniejszy wiąże się z podwójnym łukiem aorty i slingiem tętnicy płucnej. Pacjenci objawowi wymagają leczenia operacyjnego polegającego na uwolnieniu uciśniętej tchawicy lub przełyku. Wyniki leczenia są bardzo dobre. Zbyt późne jego wdrożenie może powodować trwałe zwężenia tchawicy lub przełyku wynikające z ich zaburzonego rozwoju. 

Abstract:

Vascular Rings (VR) is a group of congenital malformations of the circulatory system. VR do not cause hemodynamic consequences. Abnormally formed aortic arch and its surrounding blood vessels can encircle trachea and/or oesophagus (like a ,,ring”), which can lead to breathing and swallowing difficulties. The typical symptoms of VR are stridor, wheezing, susceptibility to infections and dysphagia, but most of the patients remain asymptomatic. The most serious clinical course is associated with double aortic arch and pulmonary sling. Surgery is definitive treatment for VR. It is indicated in all symptomatic patients. The results of surgery are generally very good, but delayed treatment may result in permanent narrowing of the trachea or esophagus due to their impaired development. 


6 zł

author-image

Robert Sabiniewicz

author-image

Lidia Woźniak-Mielczarek

author-image

Jarosław Meyer-Szary

author-image

Dominika Sabiniewicz