Związek pomiędzy mikrobiotą jelitową a chorobami alergicznymi. Znaczenie oligosacharydów i Bifidobacterium breve w aktywacji mechanizmów przeciwalergicznych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Obserwowany w ostatnich dekadach wzrost częstości występowania chorób alergicznych może mieć związek z zaburzeniami składu mikrobioty jelitowej zachodzącymi w pierwszych latach życia. W artykule podsumowano najważniejsze informacje z publikacji, która ukazała się w 2020 r. na łamach czasopisma Nutrients, poświęconej związkowi pomiędzy składem flory bakteryjnej jelit a ryzykiem chorób alergicznych.

Abstract:

The increased prevalence of allergic diseases observed in the last decades may be caused by intestinal dysbiosis occurring in the year first years of life. The article presents the main points from a paper published in Nutrients in 2020, which focused on the relation between intestinal microbiota composition and the risk of allergic diseases.

Treść:

Opracowanie na podstawie: Cukrowska B, Bierła JB, Zakrzewska M i wsp. The Relationship between the Infant Gut Microbiota and Allergy. The Role of Bifidobacterium breve and Prebiotic Oligosaccharides in the Activation of Anti-Allergic Mechanisms in Early Life. Nutrients 2020;12:946.


6 zł

author-image

Jędrzej Sarnecki