Wrodzone zwężenie zastawki aorty


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Wrodzone zwężenie zastawki aorty (ang. aortic stenosis, AS) stanowi 2-6% wszystkich wrodzonych wad serca i jest najczęstszą postacią zwężenia drogi odpływu z lewej komory. Objawy mogą pojawić się już w okresie noworodkowym, często przybierając formę zwężenia krytycznego. Nieprawidłowo rozwinięte płatki zastawki powodują zwężenie, którego następstwem jest wzrost ciśnienia w lewej komorze. Zwiększenie obciążenia następczego skutkuje z czasem przerostem mięśnia komory. Podstawową metodą diagnostyczną AS jest echokardiografia (ECHO) pozwalająca ocenić anatomię zastawki oraz stopień nasilenia następstw hemodynamicznych. Wadę leczy się za pomocą przezskórnej balonoplastyki lub chirurgicznie. Ze względu na nawrót zwężenia lub pojawienie się niedomykalności zastawki aorty u wielu pacjentów konieczne są ponowne zabiegi.

Abstract:

Congenital aortic stenosis accounts for 2-6% of all congenital heart defects and is the most common form of left ventricular outflow tract obstruction. Symptoms of the defect may appear already in the neonatal period, often taking form of critical stenosis. Incorrectly developed aortic valve leaflets cause constriction, which results in an increase in left ventricular pressure. The increase in afterload causes ventricular hypertrophy over time. The main diagnostic method is echocardiography, which allows to assess valve anatomy and the hemodynamic consequences. The method of treatment is percutaneous ballonoplasty or surgery. Due to re-stenosis or the appearance of aortic insufficiency, many patients require re-operations.


6 zł

author-image

Bożena Werner

author-image

Robert Sabiniewicz

author-image

Krzysztof Godlewski