Podsumowanie nowych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (2021)+komentarz


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W marcu 2021 r. ukazała się długo oczekiwana aktualizacja wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Niniejszy artykuł podsumowuje najważniejsze
zmiany w wytycznych resuscytacji dzieci i noworodków, w tym modyfikacji postępowania wobec pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19.

Abstract:

In March 2021, the long-awaited update on the European Resuscitation Council (ERC) guidelines was released. This article summarizes the most important
changes to the guidelines for pediatric and neonatal resuscitation, including modifications of the management of patients with suspected or diagnosed
COVID-19.


8 zł

author-image

Agnieszka Grzyb