W poszukiwaniu prawidłowej diagnozy – przeziębienie, grypa czy może zakażenie meningokokowe?


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Brak

Abstract:

W codziennej praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ostre infekcje górnych dróg oddechowych stanowią jedną z głównych przyczyn porad
udzielanych pacjentom. Najliczniejszą grupę infekcji wirusowych górnych dróg oddechowych stanowią przeziębienia, które przebiegają w sposób samoograniczający i ustępują samoistnie w ciągu kilku lub kilkunastu dni. Bardziej dolegliwe i groźne dla pacjentów są choroby grypopodobne, przebiegające
z silnie wyrażonymi objawami ogólnymi, w tym wysoką gorączką, natomiast inwazyjna choroba meningokokowa – choć rzadka – stanowi stan bezpośrednio
zagrażający życiu. Różnicowanie etiologii nie zawsze jest łatwe, biorąc pod uwagę, że wymienione stany chorobowe w początkowej fazie mogą mieć podobne objawy. W praktyce lekarskiej szczególnie ważna jest umiejętność wczesnego rozpoznania inwazyjnego zakażenia meningokokowego, które może w ciągu kilkunastu godzin od wystąpienia pierwszych objawów doprowadzić do śmierci pacjenta. Chorobę tę powinniśmy podejrzewać szczególnie  pacjentów w złym stanie ogólnym, z zaburzeniami świadomości, bólem kończyn dolnych, fotofobią, wysypką krwotoczną lub sztywnością karku. Zbyt późne postawienie diagnozy i wdrożenie leczenia mogą doprowadzić do zgonu albo innych poważnych powikłań zarówno neurologicznych, jak i będących konsekwencją rozsianych zmian zakrzepowo-zatorowych różnych narządów. 

Treść:

In primary care physicians’ daily practice, acute upper respiratory tract infections are one of the leading causes of medical consultations given to patients.
The most common viral upper respiratory tract infections are common colds, which resolve spontaneously within several days. More troublesome and
dangerous for the patients are flu-like diseases, with strongly expressed general symptoms, including high fever, while invasive meningococcal disease, although rare, is a life-threatening condition. Differentiation of etiology is not always easy, considering that the conditions mentioned above may have similar
symptoms in the initial phase. In medical practice, it is essential to diagnose early invasive meningococcal infection, which can lead to the patient’s death
within several hours of the first symptoms. This disease should be suspected, especially in patients in poor general condition, with impaired consciousness,
lower limb pain, photophobia, hemorrhagic rash, or neck stiffness. Late diagnosis and treatment may lead to death or other serious complications, both
neurological and resulting from disseminated thromboembolic lesions of various organs.


8 zł

author-image

Dominik Wawrzut

author-image

Ernest Kuchar