Zespół Alporta u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych – diagnostyka i leczenie według aktualnych wytycznych + komentarz


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule przedstawiono najnowsze zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia zespołu Alporta w oparciu o nowe doniesienia i badania naukowe, które
pojawiły się po 2013 roku.

Abstract:

In the article the authors present the newest clinical practice recommendations on diagnosis and treatment of Alport syndrome basing on new reports and
clinical trials, which emerged after 2013.


8 zł

author-image

Łukasz Obrycki

author-image

Michał Pac