Hepatologia dziecięca 2021 – doniesienia z 6. Światowego Kongresu Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci WCPGHAN 2021


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Autorzy omówili wybrane doniesienia dotyczące zagadnień hepatologicznych, zaprezentowane podczas 6. Światowego Kongresu Towarzystwa
Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (WSPGHAN), który odbywał się w dniach 2-5.06.2021 r. i miał formułę hybrydową – prowadzony był ze studia
w Wiedniu, a wykładowcy i uczestnicy występowali on-line.
Standardy Medyczne/Pediatria, 2021, T. 18, 421-430

Abstract:

The authors discussed selected reports on hepatological problems, presented during the 6th World Congress of the of Pediatric Gastroenterology,
Hepatology and Nutrition Society for Children (WCPGHAN), which took place in Vienna from 2-5.06.2021 and was also conducted on-line.
Standardy Medyczne/Pediatria, 2021, T. 18, 421-430


8 zł

author-image

Irena Jankowska

author-image

Anna Liberek

author-image

Sabina Więcek

author-image

Dariusz Lebensztejn

author-image

Anna Chudoba

author-image

Maria Janowska

author-image

Kamil Janowski

author-image

Wojciech Grabosz

author-image

Wojciech Jańczyk

author-image

Joanna Beata Bierła

author-image

Piotr Socha

author-image

Maja Klaudel-Dreszler