Normy długości nerek u dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat – badanie wieloośrodkowe


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Opracowanie na podstawie: Obrycki Ł, Sarnecki J, Lichosik M i wsp. Kidney length normative values in children aged 0-19 years – a multicenter study. Pediatr Nephrol 2021 Oct 16; DOI:10.1007/s00467-021-05303-5. Należy cytować wersję pierwotną.

W artykule przedstawiono wyniki międzynarodowego badania wieloośrodkowego, którego celem było opracowanie ultrasonograficznych norm długości nerek w populacji pediatrycznej 0-19 lat.

Abstract:

This article summarizes the international, multicenter study, which aimed to develop ultrasound-based kidney length values in pediatric population aged 0-19 years.


11 zł

author-image

Łukasz Obrycki

author-image

Jędrzej Sarnecki

author-image

Michał Pac