Najczęstsze zmiany skórne u niemowląt


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zmiany skórne są częstym powodem wizyt lekarskich dzieci w 1. roku życia. Ich etiologia jest różnorodna – od zmian adaptacyjnych poprzez alergiczne, zakaźne do jatrogennych włącznie. Wiele zmian skórnych ma charakter łagodny, ustępuje samoistnie, nie wymaga specjalnego leczenia, czasem jednak choroby skóry mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Ważne, aby w codziennej praktyce lekarze pediatrzy potrafili rozpoznać najczęstsze schorzenia skóry oraz żeby nie przeoczyli tych, które wymagają pilnego wdrożenia leczenia. W artykule omówiono wybrane problemy skórne występujące u niemowląt.

Abstract:

Skin disorders are a common reason for pediatric visits in infants. Skin disorders have varied etiology: from benign adaptive lesions, allergic, infectious, iat-rogenic. Many skin lesions are benign and do not require specific treatment. Sometimes skin disorders can be life-threatening. In daily practice, pediatricians must distinguish most typical dermatological disorders without misdiagnosing those requiring immediate treatment. We present a description of the commonest skin disorders of infancy.


8 zł

author-image

Ewelina Gowin

author-image

Anna Kadziszewska