Ostre zapalenie ucha środkowego okiem pediatry


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) to zespół objawów spowodowanych zapaleniem błony śluzowej. Jest jedną z najczęstszych infekcji, z jaką przychodzi spotkać się w ramach pracy z pacjentami pediatrycznymi. Na ogół dotyczy małych dzieci, początek choroby jest nagły. W pewnych warunkach wskazana jest strategia watchful waiting – zanim zapadnie decyzja o antybiotykoterapii. Wśród lekarzy POZ oraz pediatrów znajomość objawów przedmiotowych i podmiotowych OZUŚ jest podstawą prawidłowo postawionej diagnozy oraz leczenia.

Abstract:

Acute otitis media is a group of symptoms, which is caused by mucous membrane inflammation. It is one of the most common infection occurring in pediatric patients. Usually this disease affects infants, its beginning is rapid. In some conditions “watchful waiting” strategy is advisable, before antibiotherapy is started. Among physicians, both primary care and specialists in the field of pediatrics knowledge of the symptoms and research is the basis of the correct diagnosis and treatment.


6 zł

author-image

Anna Szadkowska

author-image

Janusz B. Książyk