Cytomegalia wrodzona – jak uniknąć błędów w postępowaniu


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Cytomegalia wrodzona jest najczęstszym zakażeniem wewnątrzmacicznym. W Polsce rocznie rodzi się ok. 10 tys. noworodków z tą chorobą, z czego 10-15% prezentuje objawy po urodzeniu. Ze względu na odległe następstwa w postaci niedosłuchu nerwowo-zmysłowego i/lub zaburzeń neurorozwojowych bardzo ważne jest wczesne rozpoznawanie choroby w celu wdrożenia leczenia przeciwwirusowego o potwierdzonej skuteczności. W artykule, na przykładzie wybranych przypadków, przedstawiono zasady postępowania w procesie diagnostycznym, z uwzględnieniem trudności, z jakimi lekarz spotyka się w codziennej praktyce.

Abstract:

Congenital cytomegaly is the most common intrauterine infection. In Poland, about 10,000 newborns with congenital cytomegaly are born annually, of which 10-15% have symptomatic course of the disease. There are important long-term consequences of the disease such as sensorineural hearing loss and/or neurodevelopmental disorders. The early and proper diagnosis is very important in order to use anti-viral treatment with proven effectiveness. The paper presents the principles and obstacles of the diagnostic process with exemplification from everyday clinical practice.


8 zł

author-image

Justyna Czech-Kowalska

author-image

Aleksandra Pietrzyk