Znaczenie wzmacniaczy mleka kobiecego w żywieniu wcześniaków


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

U ponad połowy niemowląt urodzonych skrajnie przedwcześnie stwierdza się pozamaciczne zahamowanie wzrastania (ang. extrauterine growth restriction, EUGR) z powodu utraty ostatnich miesięcy życia płodowego, krytycznego okresu dla wzrostu mózgu i innych narządów, oraz niedostatecznego zaspokojenia złożonych potrzeb żywieniowych. Optymalnym sposobem jest żywienie enteralne mlekiem matki, a w przypadku jego braku – pasteryzowanym mlekiem kobiecym z banku mleka. Mleko kobiece bez wzmacniacza nie dostarcza wystarczających ilości białka, energii, wapnia, fosforu i nienasyconych kwasów tłuszczowych najbardziej niedojrzałym wcześniakom. Jeżeli ich potrzeby nie mogą zostać zaspokojone przez mleko kobiece, należy dodać do niego
wzmacniacz, aby zapobiec EUGR i niedoborom żywieniowym. Wzmacnianie regulowane lub celowane poprawia krótkookresowo wzrastanie w porównaniu ze standardowym wzbogacaniem.
Standardy Medyczne Pediatria, 2022, T. 19, 635-641

Abstract:

More than half of infants born extremely prematurely suffer extrauterine growth restriction (EUGR) due to the loss of the last months of fetal life, a critical period for a growth of the brain and other organs, and inadequately met their complex nutritional demands. The best way is enteral feeding with mother’s milk or pasteurized donor milk. Unfortified human milk does not provide sufficient protein, energy, calcium, phosphorus and unsaturated fatty acids for the most immature preterm infants. If demands cannot be met by human milk, a fortifier should be added to prevent EUGR and nutritional deficiencies. Targeted and/or adjustable fortification improves growth in the short term compared to standard fortification.
Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 635-641


8 zł

author-image

Dariusz Gruszfeld