Lactiplantibacillus plantarum 299v – możliwości zastosowania szczepu probiotycznego w praktyce pediatry


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania w praktyce pediatry szczepu probiotycznego bakterii Lactiplantibacillus plantarum 299v (dawniej: Lactobacillus plantarum 299v), który jest najlepiej udokumentowanym szczepem z gatunku L. plantarum na świecie. Został opisany w ponad 170 publikacjach naukowych, z czego ponad 60 stanowią badania kliniczne. Sekwencję genomu L. plantarum 299v udostępniono w domenie publicznej (GenBank ID: NZ_LEAV01000004). Szczep probiotyczny L. plantarum 299v wyizolowano 3 dekady temu z błony śluzowej jelita zdrowego człowieka. Szczep ten przeżywa w trudnych warunkach przewodu pokarmowego i wiąże się z receptorami mannozowymi komórek nabłonka jelitowego, zwiększając wytwarzanie mucyny oraz krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Dane z badań in vitro, przedklinicznych oraz klinicznych wskazują na korzystne działanie L. plantarum 299v przede wszystkim w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego, takich jak wzdęcia i bóle brzucha. Ponadto wykazano celowość zastosowania szczepu w zakażeniach przewodu pokarmowego, szczególnie Clostridioides difficile, oraz innych powikłaniach antybiotykoterapii. L. plantarum 299v zwiększa wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego i stężenie tego pierwiastka w organizmie. Przyjmowanie L. plantarum 299v jest bezpieczne dla ludzi, w tym pacjentów z obniżoną odpornością, i nie powoduje przenoszenia genów antybiotykooporności. Obecnie szczep jest dostępny w postaci kropli doustnych i może być podawany dzieciom po 1. roku życia, co stwarza szeroki zakres możliwości zastosowania go w praktyce pediatry.
Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 623-632

Abstract:

This publication presents the potential use of Lactiplantibacillus plantarum 299v (L. plantarum 299v; formerly Lactobacillus plantarum 299v), the best documented probiotic strain of L. plantarum species in the world, in pediatric practice. It has been described in more than 170 scientific publications, of which more than 60 are clinical studies. In addition, the genome sequence of L. plantarum 299v has been annotated and is known and available in the public domain (GenBank ID: NZ_LEAV01000004). The probiotic strain L. plantarum 299v was isolated three decades ago from the intestinal mucosa of a healthy human. The strain survives in the harsh conditions of the human gastrointestinal tract and binds to mannose receptors of intestinal epithelial cells, increasing
the production of mucin and short-chain fatty acids (SCFA). Data from in vitro, preclinical, and clinical studies indicate that L. plantarum 299v has beneficial effects on functional gastrointestinal disorders such as bloating and abdominal pain. Moreover, the justification of using this strain in the case of gastrointestinal infections, especially Clostridioides difficile, and other complications after antibiotic therapy has been demonstrated. L. plantarum 299v increases iron absorption from the gastrointestinal tract and the content of this element in the body. Taking L. plantarum 299v is safe for humans, even in those immunocompromised people, and does not result in the transmission of antibiotic resistance genes. Currently, is available in oral drops and can be administered to children over the age of one, creating a wide range of possibilities for its use in pediatric practice.
Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 623-632


10 zł

author-image

Ernest Kuchar

author-image

Igor Łoniewski