Diagnostyka w podstawowej opiece zdrowotnej – aspekty refundacji ze środków publicznych


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule omówiono aktualny katalog badań refundowanych ze środków publicznych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) oraz warunki prawne dostępu pacjentów do tych świadczeń wynikające z przepisów polskiego prawa.
Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 671-673

Abstract:

The article discusses the current catalog of research reimbursed from public funds in primary health care and the legal conditions for patients’ access to these services resulting from the provisions of Polish law.
Standardy Medyczne Pediatria 2022, T. 19, 671-673


10 zł

author-image

Tamara Zimna