Standardy Medyczne Pediatria - numer 5/2022


Słowa kluczowe / Keywords:


Streszczenie:

Brak

Abstract:

None

Treść:

Standardy Medyczne:

 • Stanowisko ekspertów dotyczące rozszerzenia wskazań do profilaktyki ciężkich infekcji wirusem
  syncytium nabłonka oddechowego (RSV) za pomocą paliwizumabu u noworodków i niemowląt
 • Stanowisko Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk w sprawie zaleceń
  żywieniowych w chorobie nowotworowej dla pacjentów, ich rodzin i opiekunów

Doniesienia ze świata:

 • Ostra niewydolność wątroby u dzieci – aktualne zalecenia NASPGHAN + komentarz
 • Nowości dotyczące celiakii – wytyczne z 54. dorocznego zjazdu ESPGHAN (2022)

Prace poglądowe:

 • Najczęstsze trudności w opiece nad dziećmi i młodzieżą z atopowym zapaleniem skóry
 • Zastosowanie inhibitorów kalcyneuryny w proaktywnym leczeniu atopowego zapalenia skóry
 • Zrost warg sromowych mniejszych – kompendium wiedzy dla pediatrów
 • Białka ostrej fazy – zastosowania diagnostyczne
 • Leczenie objawowe przeziębienia
 • Lactiplantibacillus plantarum 299v – możliwości zastosowania szczepu probiotycznego w praktyce pediatry
 • Znaczenie wzmacniaczy mleka kobiecego w żywieniu wcześniaków
 • Padaczka autoimmunologiczna u dzieci
 • Trudności w wypróżnianiu i zaparcie czynnościowe u niemowląt – interwencje żywieniowe
 • Postępowanie z dziećmi i młodzieżą z myślami samobójczymi – kompendium dla pediatrów i lekarzy POZ

Opis przypadku:

 • Nefropatia IgG4 – rzadka przyczyna ostrego cewkowo-śródmiąższowego zapalenia nerek u nastolatka

Prawo:

 • Diagnostyka w podstawowej opiece zdrowotnej – aspekty refundacji ze środków publicznych

35 zł