Aktualizacja raportu Global Initiative for Asthma (GINA) 2022


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Artykuł jest opracowaniem najnowszej (z maja 2022 r.) aktualizacji raportu grupy ekspertów Global Initiative for Asthma (GINA) dotyczącego strategii postępowania w astmie oskrzelowej i jej profilaktyki.

Standardy Medyczne/Pediatria, 2022, T. 19, 717-720

Abstract:

This article summarizes the main report of Global Initiative for Asthma (GINA) 2022 update on Global Strategy for Asthma and Prevention.
Standardy Medyczne/Pediatria, 2022, T. 19, 717-720author-image

Michał Pac