Ból brzucha u dzieci – podstawowe zasady diagnostyki i leczenia przydatne pediatrom


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Ból brzucha to jeden z najczęstszych objawów występujących u dzieci. Ok. 1/3 pacjentów w wieku szkolnym zgłasza w ciągu tygodnia tę dolegliwość, przy czym u ok. 20% z nich ból ogranicza aktywność oraz skutkuje nieobecnością w szkole. Ból brzucha często jest obserwowany u niemowląt i dzieci do 12. roku życia. Do najczęstszych jego przyczyn należą: kolka jelitowa, wzdęcie, zaparcie stolca, refluks żołądkowo-przełykowy, przerost bakteryjny jelita cienkiego (ang. small intestine bacterial overgrowth, SIBO), nietolerancje oraz alergie pokarmowe. W większości przypadków ból brzucha ma charakter czynnościowy (90%) i ustępuje bez leczenia. Często nie udaje się ustalić jego przyczyny.


Standardy Medyczne/Pediatria, 2022, T. 19, 731-737

Abstract:

Abdominal pain is one of the most common symptoms in children. Approximately 1/3 of children experience weekly abdominal pain and 20% of them experience functional disability including school absenteeism, and withdrawal from social and physical activities. It is very common in infants and children under 12 years of age. To the most common causes of abdominal pain in children belong: infant colic, wind, constipation, gastroesophageal reflux disease, SIBO (small intestinal bacterial overgrowth), food intolerances and allergies. Usually, abdominal pain in children is not a serious problem and will get better without treatment. Abdominal pain in 90% children may not have an organic cause. Often no cause can be found for abdominal pain in babies and children.
Standardy Medyczne/Pediatria, 2022, T. 19, 731-737author-image

Grzegorz Oracz