Leczenie dietetyczne otyłości u dzieci – wskazówki dla pediatry i lekarza POZ


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W dzisiejszych czasach nadwaga i otyłość są problemem globalnym, występującym w różnych populacjach, także u dzieci i młodzieży. Na rozwój otyłości u dzieci mają wpływ czynniki biologiczne, behawioralne, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne oraz złożone interakcje między nimi, które promują nieprawidłowe nawyki żywieniowe i dodatni bilans energetyczny. Od lat specjaliści poszukują skutecznej terapii nadwagi i otyłości zarówno w skali indywidualnej, jak i populacyjnej. U dzieci chorujących na otyłość najbardziej efektywny wydaje się ustrukturyzowany program interwencji zmieniającej styl życia, składający się z modyfikacji sposobu żywienia, aktywności fizycznej oraz zmiany nawyków. W artykule omówiono podstawowe zasady postępowania w otyłości na poszczególnych etapach rozwoju dziecka.

Standardy Medyczne/Pediatria, 2022, T. 19, 738-747

Abstract:

Overweight and obesity is a global problem affecting various populations, including children and adolescents. The development of obesity in children is
influenced by biological, behavioral, social, environmental, and economic factors and their complex interactions that promote unhealthy eating habits and
positive energy balance. For years, specialists have been looking for effective treatment of overweight and obesity, both on an individual and population
scale. In children with obesity, a structured program of lifestyle-changing intervention, consisting of modification of diet, physical activity and behavioral
strategies seems to be the most effective treatment. The following article discusses the basic recommendations for obesity management at various child
life’s stages.
Standardy Medyczne/Pediatria, 2022, T. 19, 738-747


8 zł

author-image

Paulina Mika-Stępkowska

author-image

Marcin Szary