Ból pleców u dzieci i młodzieży w ujęciu fizjoterapeutycznym


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Ból pleców jest stosunkowo częstym objawem u dzieci i młodzieży. Może być związany z konkretnym schorzeniem, jak również występować bez określonej przyczyny. Diagnostyka powinna opierać się na wykrywaniu tzw. czerwonych flag, czyli sygnałów świadczących o poważnej chorobie, oraz czynników ryzyka sprzyjających dolegliwościom. Proces terapeutyczny obejmuje odpowiednie leczenie schorzenia podstawowego oraz wprowadzenie stosownej aktywności fizycznej i fizjoterapii, a także – jeśli to konieczne – psychoterapii. Profilaktyka bólu pleców polega na edukacji na temat zachowań prozdrowotnych, ergonomii pracy i nauki oraz podejmowania aktywności fizycznej.


Standardy Medyczne/Pediatria, 2022, T. 19, 779-786

Abstract:

Back pain is a relatively common symptom in children and adolescents. It occurs as a symptom associated with a specific condition as well as without a specific cause. Diagnostics should be based on detecting red flags, i.e., signals indicating a serious condition, and on detecting risk factors contributing to back pain. The therapeutic process should include appropriate treatment of the underlying disease, the introduction of appropriate physical activity and physiotherapy, and, if necessary, psychotherapy. Prevention of back pain includes education in the field of healthy behavior, work and study ergonomics, and physical activity.


Standardy Medyczne/Pediatria, 2022, T. 19, 779-786


10 zł

author-image

Sandra Osipiuk-Sienkiewicz