Standardy Medyczne Pediatria - numer 6/2022


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Brak

Abstract:

None

Treść:

Standardy Medyczne:

 • Zasady profilaktyki i leczenia powikłań zakrzepowo-zatorowych u dzieci w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 • Postępowanie u dzieci z zakażeniami układu moczowego w podstawowej opiece zdrowotnej – nowe zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

Doniesienia ze świata:

 • Aktualizacja raportu Global Initiative for Asthma (GINA) 2022
 • Hepatologia dziecięca 2022 – doniesienia z 54. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN 2022)

Prace poglądowe:

 • Ból brzucha u dzieci – podstawowe zasady diagnostyki i leczenia przydatne pediatrom
 • Leczenie dietetyczne otyłości u dzieci – wskazówki dla pediatry i lekarza POZ
 • Nietolerancja histaminy – praktyczny przewodnik dla lekarza pediatry
 • Najczęstsze błędy w postępowaniu u pacjentów z zespołem nerczycowym
 • Nefrotoksyczność leków – krótkie kompendium dla pediatrów
 • Ból jądra
 • Pacjenci z wrodzonymi błędami odporności w praktyce lekarza pediatry
 • Ból pleców u dzieci i młodzieży w ujęciu fizjoterapeutycznym

Prace oryginalne:

 • Przydatność oznaczania bilirubiny we krwi pępowinowej potomstwa matek z grupą krwi 0 w diagnostyce hiperbilirubinemii
 •  

Prawo:

 • Zgoda rodzica na leczenie dziecka – aspekty formalne

35 zł