Inwazyjna choroba meningokokowa wywołana przez meningokoki grupy B u dzieci, czyli o tym, że lepiej zapobiegać, niż leczyć


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Inwazyjna choroba meningokokowa (IChM) jest groźnym zakażeniem bakteryjnym, które często prowadzi do trwałego kalectwa lub zgonu. W Polsce zdecydowaną większość zakażeń o etiologii Neisseria meningitidis wywołują meningokoki grupy B, a kolejno grupy C. W artykule zaprezentowano 2 przypadki IChM wywołanej przez meningokoki grupy B. W publikacji zawarto rekomendacje postępowania dla lekarzy realizujących szczepienia przeciwko meningokokom u dzieci i dorosłych.

Standardy Medyczne/Pediatria  2023, T. 20, DOI:10.17443/SMP2023.20.02,  149-157

Abstract:

Invasive meningococcal disease is a dangerous bacterial infection that often leads to death or permanent disability. The majority of cases of invasive meningococcal disease in Poland are caused by serogroup B and less commonly serogroup C meningococci. Our paper presents two cases of invasive meningococcal disease found in an infant and teenager caused by serogroup B. This publication contains management recommendations for physicians implementing meningococcal vaccination in children and adults.


Standardy Medyczne/Pediatria  2023, T. 20, DOI:10.17443/SMP2023.20.02, 149-157


10 zł

author-image

Ilona Małecka