Leczenie świądu skóry w przebiegu cholestazy u dzieci


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Uporczywy świąd skóry u dzieci z cholestazą zaburza życie zarówno pacjenta, jak i jego rodziny. W artykule przedstawiono aktualnie zalecane strategie leczenia świądu cholestatycznego u dzieci, opierającego się na kilku liniach terapeutycznych, które zawsze należy łączyć z miejscową pielęgnacją skóry oraz niespecyficznym leczeniem cholestazy.


Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 167-171

Abstract:

Persistent pruritus of children with cholestasis disturbs the life of both the child and all entire family. This article presents currently recommended strategies for the treatment of cholestatic pruritus in children, which is based on several therapeutic lines, which should always be combined with topical skin care and non-specific cholestasis treatment.


Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 167-171


10 zł

author-image

Irena Jankowska

author-image

Dorota Gliwicz