Zbiór artykułów nt. karmienia piersią (teksty ukazały się w czasopiśmie w latach 2019-2023)


Słowa kluczowe / Keywords:



Streszczenie:

Brak

Abstract:

None

Treść:

Zbiór artykułów nt. karmienia piersią (teksty ukazały się w czasopiśmie w latach 2019-2023)

 1. „Nawilża, chłodzi i natychmiast wyleczy czerwone oko” – Czy praktyka stosowania mleka z piersi w profilaktyce i leczeniu zapalenia spojówek u niemowląt jest bezpieczna i uzasadniona?
 2. Profilaktyka alergii na pokarmy ze szczególnym uwzględnieniem alergii na białka mleka krowiego
 3. Optymalizacja enteralnego żywienia noworodków urodzonych przedwcześnie
 4. Zaburzenia karmienia jako problem multidyscyplinarny
 5. Oligosacharydy w pokarmie kobiecym i mleku modyfikowanym
 6. COVID-19 a karmienie piersią
 7. Oligosacharydy i inne substancje bioaktywne w pokarmie kobiecym i w mleku modyfikowanym
 8. Ocena wiedzy kobiet w ciąży i w okresie laktacji na temat roli diety w rozwoju dziecka
 9. Postępowanie z noworodkiem przy podejrzeniu/potwierdzeniu zakażenia SARS-CoV-2 u matki oraz przy rozpoznaniu zakażenia SARS-CoV-2 u noworodka. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego oraz Krajowego Nadzoru w Dziedzinie Neonatologii
 10. Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
 11. Wiedza personelu medycznego i matek karmiących piersią dotycząca wybranych aspektów laktacji – „diety” i pozażywieniowego zastosowania mleka
 12. Profilaktyka alergii na pokarm u niemowląt i małych dzieci – aktualizacja wytycznych Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI) + Komentarz
 13. Mieszane żywienie niemowląt – jak często i z jakich przyczyn niemowlęta są równocześnie karmione piersią i mlekiem modyfikowanym? + Komentarz
 14. Propozycja ścieżki żywienia noworodków urodzonych przedwcześnie
 15. Substancje bioaktywne wzmacniające odporność i wpływające na rozwój mikrobioty w pokarmie kobiecym oraz w mlekach modyfikowanych
 16. Cięcie cesarskie jako czynnik ryzyka dysbiozy jelitowej u niemowląt – możliwe strategie wsparcia żywieniowego
 17. Żywienie noworodków i niemowląt w sytuacjach kryzysowych – komentarz polskiej Grupy Ekspertów do wybranych Wytycznych operacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych
 18. Znaczenie wzmacniaczy mleka kobiecego w żywieniu wcześniaków
 19. Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji – aktualizacja
 20. Żywienie dojelitowe noworodków urodzonych przedwcześnie – stanowisko Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) + Komentarz 

78 zł 35.00 zł