Wytyczne dotyczące profilaktyki i leczenia niedoboru witaminy D – aktualizacja z 2023 r. w Polsce


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Z uwagi na działanie plejotropowe witamina D jest obiektem zainteresowań wielu badaczy. Jej niedobór na świecie, również w Polsce, jest powszechny. Niskie stężenie tej witaminy we krwi wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wielu chorób. W artykule przedstawiono kliniczny konsensus dotyczący profilaktyki oraz leczenia niedoboru witaminy D w Polsce.
Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 365-374

Abstract:

Vitamin D’s pleiotropic effects is a concern of many scientists. Vitamin D deficiency is prevalent all over the World, also among the Polish general population. Low levels of vitamin D are shown to be among the risk factors for many diseases. In this article a clinical consensus on the prevention and treatment of vitamin D deficiency in Poland is presented.author-image

Claudia Sosnowska