Ostry kaszel u dzieci i młodzieży – przegląd systematyczny i algorytm postępowania według Włoskiego Towarzystwa Alergologii i Immunologii Dziecięcej


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Artykuł jest opracowaniem przeglądu systematycznego i algorytmu postępowania w ostrym kaszlu u dzieci i młodzieży według Włoskiego Towarzystwa
Alergologii i Immunologii Dziecięcej (Italian Society of Pediatric Allergy and Immunology, SIAIP)
Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 387-391

Abstract:

This article summarizes the systematic review and practical algorithm by the Italian Society of Pediatric Allergy and Immunology (SIAIP) on the acute cough in children and adolescents.


10 zł

author-image

Michał Pac