Nawracające gorączki u dziecka – kiedy podejrzewać chorobę autozapalną


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule omówiono najczęstsze objawy kliniczne i odchylenia w badaniach laboratoryjnych występujące w monogenowych chorobach autozapalnych (ang. monogenic autoinflammatory diseases, mAIDs), które należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej nawracających gorączek u dzieci. Celem publikacji jest zwiększenie wśród pediatrów i lekarzy innych specjalności świadomości coraz większej liczby jednostek chorobowych z tej grupy zaburzeń odporności oraz szerokiej manifestacji klinicznej tych chorób.
Standardy Medyczne/Pediatria 2023, T. 20, 395-403

Abstract:

This article discusses the most common clinical signs and laboratory abnormalities in monogenic autoinflammatory diseases that should be considered in the differential diagnosis of recurrent fever in children. The publication aims to increase the awareness of the growing number of diseases from this group of inborn errors of immunity and the wide clinical manifestation of these diseases among pediatricians and other specialists.


12 zł

author-image

Beata Wolska‑Kuśnierz

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.