Stosowanie preparatów aminokwasowych u dzieci z alergią na białka mleka krowiego – rekomendacje grupy ekspertów


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Artykuł jest opracowaniem rekomendacji grupy ekspertów odnośnie do stosowania preparatów aminokwasowych u dzieci z alergią na białka mleka
krowiego (ABMK).


Standardy Medyczne/Pediatria, 2023, T. 20, 655-660

Abstract:

The article summarizes an expert group’s recommendation on the use of amino acid formulas in pediatric patients with allergy to cow’s milk proteins
(CMPA).

 

Standardy Medyczne/Pediatria, 2023, T. 20, 655-660

Treść:

Opracowanie na podstawie: Ribes-Koninckx C, Amil-Dias J, Espin B i wsp. The use of amino acid formulas in pediatric patients with
allergy to cow’s milk proteins: Recommendations from a group of experts. Front Pediatr 2023;11:1110380.


10 zł

author-image

Jan Koziej

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.