Wpływ suplementacji probiotykami na skład mikrobioty jelitowej niemowląt urodzonych przez cięcie cesarskie – badanie z randomizacją


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Artykuł jest opracowaniem badania z randomizacją, w którym oceniono wpływ suplementacji probiotykami na skład mikrobioty jelitowej niemowląt urodzonych przez cięcie cesarskie (CC). 

Standardy Medyczne/Pediatria  2024  T. 21  19-21

Abstract:

The article is a summary of a randomized trial that evaluated the effect of probiotic supplementation on the composition of the gut microbiota of infants born by cesarean section (CS).

Standardy Medyczne/Pediatria  2024  T. 21  19-21

Treść:

Opracowanie na podstawie: Gong Y, Zhong H, Wang J i wsp. Effect of Probiotic Supplementation on the Gut Microbiota
Composition of Infants Delivered by Cesarean Section: An Exploratory, Randomized, Open-label, Parallel-controlled Trial.
Curr Microbiol 2023;80:341.


10 zł

author-image

Jan Koziej