Kiedy stosować profilaktyczną antybiotykoterapię u dzieci i młodzieży leczonych stomatologicznie


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Wskazaniem do antybiotykoterapii w praktyce lekarza dentysty jest leczenie infekcji jamy ustnej, zarówno zębopochodnych, jak i niezębopochodnych, a także profilaktyka bakteriemii zakażeń odległych. Zarządzanie antybiotykami jest ważne ze względu na wzrost liczby mikroorganizmów opornych na antybiotyki i ryzyko wystąpienia działań niepożądanych leków. Nasilenie i czas trwania bakteriemii spowodowanej zabiegami stomatologicznymi można zmniejszyć, stosując profilaktykę antybiotykową. Międzynarodowe towarzystwa naukowe, na podstawie aktualnie dostępnej wiedzy, opracowują zalecenia i protokoły
stosowania antybiotyków, podkreślają także znaczenie prawidłowej higieny jamy ustnej i zasad antyseptyki zabiegowej w profilaktyce infekcji. W przypadku antybiotykoterapii empirycznej grupa robocza Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS) oraz Narodowy Program Ochrony Antybiotyków (NPOA) zalecają stosowanie amoksycyliny bez kwasu klawulanowego jako antybiotyku pierwszego rzutu; terapia klindamycyną jest zarezerwowana wyłącznie dla pacjentów uczulonych na antybiotyki penicylinowe. W artykule omówiono i usystematyzowano wytyczne stosowania profilaktyki antybiotykowej u dzieci przed inwazyjnymi zabiegami stomatologicznymi związanymi z ryzykiem bakteriemii. Oprócz wytycznych opracowanych przez towarzystwa naukowe bardzo ważne jest indywidualne podejście do pacjenta oraz konsultacje z lekarzami prowadzącymi chorobę podstawową.


Standardy Medyczne/Pediatria  2024  T. 21  65-70

Abstract:

Antibiotics are prescribed by dentists in oral infections and to avoid substantial risk of bacteriemia. Antibiotic stewardship is important given the rise in antibiotic-resistant microorganisms and the potential for adverse drug reactions. The magnitude and duration of bacteriemia caused by dental procedures can be reduced by using antibiotic prophylaxis. International scientific societies, based on the currently available knowledge, develop recommendations and protocols for the usage of antibiotics emphasizes the importance of proper oral hygiene and the principles of procedural antisepsis in the prevention
of dental infections. For empirical antibiotic therapy, the working group of the PTS and the National Antibiotic Preservation Program recommends the use of amoxicillin without clavulanic acid as first-line therapy, while reserving clindamycin therapy only for patients allergic to penicillin antibiotics. The aim of the article is to describe and discuss disease entities for which antibiotic prophylaxis is recommended in children before invasive dental procedures. It is especially important to take an individual approach for each patient and to consult with experts of relevant fields of medicine for patients with systemic
infections.

Standardy Medyczne/Pediatria  2024  T. 21  65-70


12 zł

author-image

Ewa Krasuska-Sławińska

author-image

Paulina Gulatowska