Trądzik młodzieńczy – aktualne możliwości leczenia


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Trądzik pospolity (łac. acne vulgaris) to najczęstszy powód konsultacji dermatologicznych wśród nastolatków. Wykwitem pierwotnym w trądziku są zaskórniki, zarówno zamknięte, jak i otwarte, ale w przebiegu choroby występują także grudki czy krostki. Zmiany lokalizują się w okolicach bogatych w gruczoły łojowe – na twarzy, w górnej części klatki piersiowej i pleców. W praktyce klinicznej, ze względu na występujące wykwity, wyróżnia się trądzik zaskórnikowy, grudkowo-krostkowy, ropowiczy i bliznowaciejący. W większości przypadków przebieg choroby jest łagodny i wystarcza leczenie miejscowe. W terapii można stosować miejscowe retinoidy, antybiotyki, nadtlenek benzoilu (BPO) i kwas azelainowy, przy czym antybiotyki nie powinny
być podawane w monoterapii. Ze względu na większą skuteczność oraz wygodę używania preferowane są preparaty skojarzone. W terapii ogólnej zastosowanie znajdują antybiotyki doustne (limecyklina tetracyklina, doksycyklina, erytromycyna i azytromycyna) oraz doustny retinoid – izotretinoina. Trądzik jest nie tylko defektem kosmetycznym, lecz także chorobą stygmatyzującą, mogącą wpływać na jakość życia i samopoczucie pacjenta; może być skutecznie oraz bezpiecznie leczony.


Standardy Medyczne/Pediatria  2024  T. 21  71-76

Abstract:

Acne vulgaris is the most common reason for dermatological consultations among teenagers. The primary lesion in acne is blackheads, both closed and open, but papules or pustules are also present in the course of the disease. The lesions are localized in areas rich in sebaceous glands – the face, upper chest and back. In clinical practice, due to the type of lesions present, a classification is made between comedonal, papulopustular, purulent and scarring acne. In most cases, the course of the disease is mild and topical treatment is sufficient. Topical retinoids, antibiotics, benzoyl peroxide or azelaic acid can be used in therapy, while antibiotics should not be used in monotherapy. Combination formulations are preferred due to their greater effectiveness and convenience of use. In general therapy, oral antibiotics (limecycline tetracycline, doxycycline, erythromycin and azithromycin) and isotretinoin are used. Acne is not just a cosmetic defect, but a stigmatizing disease that can affect a patient’s quality of life and well-being, and can be treated effectively and safely.

Standardy Medyczne/Pediatria  2024  T. 21  71-76


12 zł

author-image

Anna Maćkowska

author-image

Joanna Narbutt

author-image

Aleksandra Lesiak