Zaburzenia dojrzewania u dzieci i młodzieży. Część 1: Przedwczesne dojrzewanie płciowe – kiedy skierować dziecko do endokrynologa


Słowa kluczowe / Keywords:



Streszczenie:

Pokwitanie to okres w życiu dziecka prowadzący do osiągnięcia dojrzałości płciowej. Na przebieg dojrzewania wpływają czynniki zarówno genetyczne, jak i środowiskowe. O przedwczesnym pokwitaniu mówi się, gdy objawy dojrzewania występują przed ukończeniem 8. roku życia u dziewcząt i 9. r.ż. u chłopców. Jest to problem kliniczny, z którym spotykają się lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w codziennej praktyce. W artykule przedstawiono klasyfikację przedwczesnego dojrzewania, objawy oraz postępowanie, podkreślając rolę lekarza rodzinnego i pediatry, który kieruje pacjenta do dalszej specjalistycznej diagnostyki.


Standardy Medyczne/Pediatria  2024  T. 21  84-89

Abstract:

Puberty is a period in a child’s life leading to sexual maturity. Both genetic and environmental factors influence the course of puberty. Precocious puberty is a condition in which secondary sex characteristics develop before the age of 8 in girls and 9 in boys. This is a clinical problem faced by general practitioners in their daily practice. The aim of the study is to present the classification of precocious puberty, its symptoms and management, emphasizing the role of the general practitioner who directs the patient to further specialist diagnostics.


Standardy Medyczne/Pediatria  2024  T. 21  84-89 


10 zł

author-image

Aleksandra Szydło

author-image

Ewa Witkowska-Krawczak

author-image

Beata Pyrżak