Proponowany standard postępowania w kamicy pęcherzyka żółciowego u dzieci.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W ostatnich latach, prawdopodobnie wraz z rosnącym dostępem do badania ultrasonograficznego, rośnie także częstość wykrywania kamicy pęcherzyka żółciowego (ChL – cholecystolithiasis) u dzieci. W 20% kamica pęcherzyka żółciowego przebiega bezobjawowo i wykrywana jest przypadkowo, w trakcie diagnostyki ultrasonograficznej innych chorób. Do ChL predysponuje wiele czynników, 30% przypadków uwarunkowane jest czynnikami genetycznymi. Do najczęstszych objawów należy: napadowy, kolkowy ból brzucha w prawym podżebrzu lub śródbrzuszu z promieniowaniem do łopatki (u dzieci starszych) lub ból słabo zlokalizowany (u dzieci młodszych), nudności, wymioty, wzdęcie brzucha, zaparcia, żółtaczka. W leczeniu zachowawczym stosuje się dietę ubogo cholesterolową i preparaty kwasu ursodezoksycholowego (UDCA). Do terapii tej kwalifikowane są dzieci z prawidłową motoryką pęcherzyka żółciowego, u których stwierdzono nieuwapnione złogi żółciowe, o średnicy

Abstract:

Cholecystolithiasis (ChL) is recently more often diagnosedin children probably due to increasing access toultrasonography as well as increased morbidity in children. It is asymptomatic in 20% and usually is detected incidentally during ultrasonographic diagnosis. ChL isa multifactoral disorder, in 30% it is determined by geneticfactors. The most common symptoms include: biliary attack and abdominal pain in the right upperquadrant of the abdomen with radiation to the scapula (in older children), or non-specific localized pain (inyounger children), nausea, vomiting, abdominal distension, constipation and obstructive jaundice. The conservative treatment is based on low-cholesterol diet andlong-term ursodeoxycholic acid therapy (UDCA), which reduces risk of biliary pain and acute cholecystitis. Only children with noncalcifying gallstones, smaller thanauthor-image

Monika Górczewska

author-image

Joanna Pawłowska

author-image

Józef Ryżko

author-image

Joanna Ryżko

author-image

Irena Jankowska