author-image

Joanna Pawłowska


Prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska  
Kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Absolwentka Wydziału lekarskiego w  Warszawie w  1979 roku.
Specjalizacje:  I i II stopień z pediatrii, podspecjalizacja: transplantologia kliniczna i gastroenterologia dziecięca. 
Autorka licznych publikacji polskich i zagranicznych z zakresu gastroenterologii, hepatologii i transplantologii dziecięcej. 
Wyróżnienia: Nagroda zesp. MZiOS za "Zbudowanie od podstaw oraz rozwój modelowego systemu opieki nad dziećmi z przewlekłą niewydolnością wątroby" - 1997; Nagroda zesp. Przewodniczącego KBN za "Opracowanie i wprowadzenie do praktyki medycznej przeszczepu wątroby od dawcy rodzinnego" - 1999; Nagroda zesp. Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego za "Wprowadzenie do kliniki transplantacji wątroby od żywego spokrewnionego dawcy" - 2001; Srebrny Krzyż Zasługi za rozwój medycyny.
Prezes Stowarzyszenia na rzecz wspierania i rozwoju Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" (OPP).
 


Autor artykułów