Projekt zmian w Programie Szczepień Ochronnych na rok 2011. Rozszerzenie zakresu szczepień w grupach ryzyka Małe zmiany – duże wyzwanie dla osób realizujących obowiązkowe szczepienia ochronne.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Pediatryczny Zespół Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych (PZEdsPSO), powołany w styczniu2007 r. jako grupa doradcza przy ministrze zdrowia,określił priorytety i perspektywy zmian w ProgramieSzczepień Ochronnych (PSO). Priorytety na bieżąco ulegają zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej oraz w oparciu o dowody wystarczającej immunogenności oraz udowodnionej efektywności klinicznej szczepionek. Od 2007 r. głównym priorytetem zmian jest wprowadzenie do PSO powszechnych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci poniżej 2. r.ż. W roku bieżącym po raz kolejny nie ujęto ich w ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia PSO. Jednak w związku z zagrożeniem inwazyjną chorobą pneumokokową, postanowiono rozszerzyć szczepienia, uwzględniając większą liczbę dzieci z grup ryzyka. W pracy przedstawiamy zakres naszych aktywności związanych z realizacją obowiązkowych szczepień ochronnych w grupach ryzyka. Dla wielu z tych dzieci szczepienia ochronne są ważnym elementem strategii terapeutycznej. „Strategia kokonu” powinna odgrywać istotną rolę w ochronie przed zakażeniami zarównow szpitalu, jak i w domu. W miarę możliwości szczepienia powinny rozpocząć się jeszcze w szpitalu, do czego zachęcamy inne szpitale.

Abstract:

Pediatric Experts Group on Immunization Programme was established in January 2007 as a advisory Group tothe Ministry of Health. The main objectives of Group’s activity are to established the priorities and perspectives to the National Immunization Programme. Thepriorities depend on current epidemiological data as well as evidence of the effectiveness and efficiency ofvaccines. Since 2007, the main objective is to include pneumococcal vaccination in the routine vaccination schedule in children under 2 years of age. Vaccination schedule of the Ministry of Health doesnot include universal pneumococcal vaccination this year. However, there is a plan to include pneumococcal vaccination programme for the high risk groups, targeting those groups of children in epidemiological situations of risk. In the paper we would like to presentrange of our activities connecting with the realization of the obligatory schedule of immunization in thehigh risk group. For many individuals from this group, the vaccination is an important part of the therapeutic strategies. If it is possible, we should start this procedureduring hospitalization. “Cocoon Strategy” is crucialin preventing of infection diseases in hospital and at home. We encourage other hospitals for starting such strategy.author-image

Ewa Bernatowska

author-image

Bożena Mikołuć

author-image

Barbara Pietrucha

author-image

Jacek Graliński

author-image

Małgorzata Wojtyło

author-image

Anna Dobrzańska