Profilaktyka zakażeń u pacjentów z asplenią wrodzoną, po splenektomii lub z dysfunkcją śledziony – aktualizacja standardów postępowania.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Pacjenci z wrodzoną lub czynnościową asplenią są szczególnie narażeni na uogólnione zakażenia bakteriami otoczkowymi S. pneumoniae, H. influanzae i N. meningitidis. Strategia postępowania profilaktycznego obejmuje immunoprofilaktykę, chemioprofilaktykę i edukację. Przedstawiamy aktualizację zasad profilaktyki i leczenia zakażeń u dzieci bez lub z dysfunkcją śledziony.

Abstract:

Patients with anatomic or functional asplenia are at a significant risk of overwhelming infection particularly involving the encapsulated bacteria S. pneumoniae, H. influanzae and N. meningitidis. Preventive strategies include a combination of immunization, antibiotic prophylaxisand education. We introduce a recommendation for the prevention and treatment of infections in children with absent or dysfunctional spleen.author-image

Beata Wolska‑Kuśnierz

author-image

Teresa Jackowska

author-image

Małgorzata Pac

author-image

Mariola Piotrowska-Depta

author-image

Irena Białokoz-Kalinowska

author-image

Barbara Pietrucha

author-image

Janina Piotrowska-Jastrzębska

author-image

Radosław Motkowski

author-image

Bożena Mikołuć

author-image

Ewa Bernatowska

author-image

Paweł Grzesiowski