Wpływ preparatów ochronnych z filtrami na zdrowie człowieka.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Preparaty ochronne z filtrami mają zapobiegać rozwojowi rumienia, fotostarzenia oraz fotokancerogenezy, nie wywołując szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka. Filtry słoneczne i wskaźniki ochrony zostały zestandaryzowane w krajach Unii Europejskiej dzięki ujednoliconym technikom pomiarowym. Dopuszczone do użytku filtry UV, stosowane w kremach ochronnych, zostały sprawdzone pod względem fototoksyczności, toksyczności ogólnoustrojowej, możliwości zainicjowania kancerogenezy, wywołania podrażnień lub reakcji kontaktowych. Niekorzystny wpływ promieniowania ultrafioletowego na zdrowie człowieka sprawia, że stosowanie kremów ochronnych jest obecnie szeroko rekomendowane. Ze względu na – teoretyczną – zdolność preparatów ochronnych do całkowitego hamowania syntezy witaminy D w naskórku oraz toksycznego wpływu na organizm ludzki i środowisko, w literaturze pojawiło się pytanie, czy ich stosowanie nie jest szkodliwe. W artykule przedstawiono przegląd piśmiennictwa na ten temat, z rekomendacją – na podstawie uzyskiwanych wyników badań – stosowania kremów ochronnych.

Abstract:

The management of sunscreens has to balance their protective effect against erythema, photo carcinogenesisand photo ageing without their potential toxicity on human’s health. The protection against ultraviolet radiation offered by sunscreens was recently standardized in the European Union. The UV filters in sunscreen shave long been authorized for use by the EU authorityon the basis of data from studies on phototoxicity, systemictoxicity, carcinogenicity, irritation and sensitization. Knowledge of harmful effects of UVR resulted in recommendation of sunscreens use. Theoretical ability of sunscreens to total inhibition of vitamin synthesis inepidermis and their toxicity raised a wide discussion inliterature whether sunscreen use can impost harmful effects on human health. In the article literature reviewon the subject is presented and strong recommendationon sunscreen use in everyday life is given.author-image

Michał Rogowski Tylman

author-image

Joanna Narbutt

author-image

Aleksandra Lesiak