Hepcydyna i jej rola w metabolizmie żelaza – znaczenie kliniczne.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W 2000 r. wraz z odkryciem hepcydyny dokonał się przełom w badaniach nad metabolizmem żelaza. Peptyd ten, o budowie zbliżonej do białek z rodziny defensyn, działa bakteriobójczo i przeciwgrzybiczo, ale udowodniono, że pełni także kluczową rolę w regulacji metabolizmu żelaza. Autorzy przedstawiają mechanizm działania hepcydyny, omawiają najistotniejsze choroby hematologiczne i niehematologiczne, u podstaw których leży zaburzenie wydzielania lub funkcji tego peptydu, oraz poruszają zagadnienie znaczenia hepcydynyw praktyce klinicznej w przyszłości.

Abstract:

Hepcidin was first described in 2000 as defensin-likeantibacterial and antifungal peptide. It also plays a key role in regulation of iron metabolism. Authors present basic functions of hepcidin and the most important haematological and non-haematological disorders connected with hepcidin deficiency or increased hepcidin’s synthesis. Clinical implications of hepcidin significance in these diseases in the future of clinical practice are discussed.author-image

Agata Pleskaczyńska

author-image

Anna Dobrzańska