Nadciśnienie płucne w przeciekowych wadach wrodzonych serca.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Pomimo postępu w medycynie, nadciśnienie płucne pozostaje wciąż dużym problemem i częstym powikłaniem wrodzonych przeciekowych wad serca. Farmakologiczne przygotowanie przedoperacyjne i wypracowanienowych technik chirurgicznych poprawiły rokowanie w tej grupie pacjentów.

Abstract:

Despite the progress in medicine, the pulmonary hypertension remains a big medical problem and frequent complication in congenital heart defects with left‑to‑rightshunts. Perioperative pharmacological treatment and new surgical techniques improved prognosis in this group of patients.author-image

Ewelina Kwaśniak

author-image

Krzysztof Mozol

author-image

Ireneusz Haponiuk