Optymalizacja postępowania w zakresie pozyskiwania, przechowywania oraz wykorzystania mleka matki dla dziecka – aktualizacja zaleceń.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Hospitalizacja chorego lub przedwcześnie urodzonego noworodka na oddziale intensywnej terapii oznacza, że dziecko jest oddzielone od matki. Dlatego ważnym ogniwem leczenia są takie warunki organizacyjne, edukacyjne i techniczne, których celem będzie zapewnienie dziecku pokarmu własnej matki. Algorytm odciągania i przechowywania mleka matki dla dziecka, stworzony na podstawie bogatego piśmiennictwa, został wdrożony jako obowiązujący standard wewnętrzny w ośrodku neonatologicznym III stopnia referencyjności.

Abstract:

Hospitalization in the neonatal intensive care unit of premature or ill newborn means that the child is separated from the mother. Provision of appropriate organizational, educational and technical conditions and ensuring that the child receives maternal milk is a crucial success factor for the child’s treatment. Based on extensive review of the literature we propose an algorithm for maternal milk extraction and storage for feeding the child. Presented algorithm has been implemented asstandard procedure in 3 level perinatal center.author-image

Janusz Świetliński

author-image

Maria Wilińska

author-image

Anna Kowal

author-image

Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka