author-image

Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka


Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
Profesor Zwyczajny  Pediatrii i Neonatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego-emeryt

•    Pierwszy Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego założonej w 2002 roku w  Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej
•    Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego w latach 2011-2018
•    Konsultant Wojewódzki ds. neonatologii dla województwa mazowieckiego 2001-2018
•    Koordynator neonatologicznego programu Childrens’ Medical Care Fundation
•    Były Członek Zarządu Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci
•    Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego Żałożyciel w 2012 roku i Prezes Fundacji Koalicja dla Wcześniaka, która jest członkiem EFCNI (The European Foundation for the Care of Newborn Infants ). 

Studia medyczne: specjalizacja z pediatrii i neonatologii, doktorat (1980 r.), habilitacja (1993 r.) w Akademii Medycznej w Poznaniu. Przez okres 28 lat praca w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu kierowanej przez prof. dr hab. n med. Irenę Twardowską….
Tytuł, naukowy profesora 2000 r.
Od 2001 roku zatrudniona w Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawskim Uniwersytecie Medycznym) w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej
Liczne stałe zagraniczne w USA, Finlandii, Szwecji, Francji

Ogólna liczba publikacji – 625 w tym :
•    Prace oryginalne 122
•    Prace poglądowe 74
•    Rozdziały 25
•    Monografia 4
•    Komentarze 35
•    Doniesienia zjazdowe 131
•    Aktywny udział‚ w zjazdach i konferencjach 234

Nagrody i Odznaczenia
•    Złoty Krzyż Zasługi 2003
•    Medal  Prof. Jana Nielubowicza  Okręgowej Izby lekarskiej w Warszawie 
•    Medal Doktora Tytusa Chałubińskiego Facultas Academiae Medicae Varoviensis.
•    Medal Facultas Academica Medicinalis Varsoviae  2009
•    Nagroda zespołowa dydaktyczna Rektora I stopnia w 2005,2006 i 2007
•    Nagroda ministra Zdrowia i Opieki Społecznej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”  8.11.2007
•    Złoty Krzyż Zasługi 23.04.2003
•    Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 17.09.2012
•    Nagroda Ministra Zdrowia „Standardy Opieki nad Noworodkiem w Polsce”2016
•    Medal Komisji Edukacji Narodowej 2017
•    Wizjonerzy Zdrowia  Nagroda Specjalna 2022


Autor artykułów

Kompendium wiedzy o wcześniaku

Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka


Alkoholowy zespół płodowy

Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka


Zastosowanie kofeiny w neonatologii

Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka