Niesteroidowe leki przeciwzapalne.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

W artykule przedstawiono chemiczny punkt widzenia nadwa nurty badań: farmakologię molekularną stanu zapalnego i chemię medyczną leków przeciwzapalnych, które przez większą część ubiegłego wieku rozwijały się praktycznie niezależnie od siebie. Połączenie obu tych kierunków, skutkujące racjonalnym projektowaniem inhibitorów cyklooksygenazy i wprowadzeniem koksybów do stosowania klinicznego, nie spełniło nadziei pokładanych w tych badaniach. Współczesne poglądy na rolę utleniania nienasyconych kwasów tłuszczowych w etiologii stanów zapalnych, prowadządo wniosku, że czynniki dietetyczne mogą odgrywać ważną rolę w wytwarzaniu mediatorów stanu zapalnego, i pośrednio, w indukcji chorób metabolicznych i degeneracyjnych, podczas gdy niektóre lipidy, a także metabolity wtórne roślin o różnych strukturach mogą takim procesom zapobiegać, bez narażania pacjentów na efekty niepożądane, charakterystyczne dla NLP.

Abstract:

Molecular pharmacology of inflammation and medicinal chemistry of anti-inflammatory drugs, the two lines of research that showed very little interactions in XXth century, are discussed from chemical perspective. Merger of the two, which resulted in recent years in rationally designed drugs: coxibs, did not meet the expectations. Contemporary view of the role of unsaturated fatty acids in generation of proinflammatory mediators strongly suggests that some diet constituents from lipid and plant secondary metabolite categories, can also influence health-disease equilibrium in positive way, without side effects characteristic for synthetic non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).author-image

Grzegorz Grynkiewicz

author-image

Katarzyna Koziak

Strona przeznaczona dla lekarzy i osób pracujących w ochronie zdrowia. Wchodząc tu, potwierdzasz, że jesteś osobą uprawnioną do przeglądania zawartych na tej stronie treści.