Związki naturalne w farmacji i medycynie. Kwas salicylowy i fenolokwasy


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Kwas salicylowy (KS) jest najprostszym przedstawicielemgrupy metabolitów wtórnych roślin wyższych,zwanych fenolokwasami, które odgrywają ważne rolebiologiczne zarówno w fizjologii roślin, jak i w ochroniezdrowia ludzkiego. W artykule przedstawiono krótki ryshistoryczny badań i zastosowań KS, pozyskiwanego zeźródeł naturalnych i przemysłowych, oraz wiadomościdotyczące występowania jego analogów strukturalnychw roślinach. Opisano rolę KS jako fitohormonu i induktoraodpowiedzi na stres u roślin oraz jako inhibitorawytwarzania mediatorów stanu zapalnego u ludzi.

Abstract:

Salicylic acid (SA) is the simplest example of moleculebelonging to the group of plant secondary metabolites,classified as phenolic acids. These compounds are ofconsiderable importance not only for well being of thehost organisms but also have advantageous influenceon human physiology. Short account of natural andsynthetic SA studies, as well as its structural analogs,is presented. The role of SA in plant local and systemicpathogen resistance phenomena is described, and itssignificance for anti-inflammatory therapies in humansare discussed.author-image

Grzegorz Grynkiewicz

author-image

Jacek Hennig