Co to jest zespół metaboliczny u dzieci?


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Wzrost częstości występowania zespołu metabolicznegou dzieci i młodzieży w ostatnich latach budzi corazwiększe zainteresowanie i niepokój. Jak wykazałyliczne badania, zdefiniowanie zespołu metabolicznegou dzieci jest trudniejsze niż u dorosłych. Przedstawiamyzmieniające się podejście do zasad diagnostyki zespołumetabolicznego u dzieci na przestrzeni ostatnichdwudziestu lat.

Abstract:

There has been a growing concern about the increasingprevalence of metabolic syndrome among children andadolescents in the recent years. Many studies showedthat metabolic syndrome is difficult to define strictlyin pediatric population. We describe the changing approachto diagnosing metabolic syndrome in childrenthroughout the last twenty years.author-image

Wojciech Jańczyk

author-image

Piotr Socha

author-image

Mieczysław Litwin