Nadreaktywność oskrzeli.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Nadreaktywność oskrzeli jest cechą charakterystyczną astmy oskrzelowej. Jest także jedną ze składowych definicji tej choroby. W artykule omówiono epidemiologię i patomechanizmy nadreaktywności oskrzeli oraz możliwość jej występowania w innych chorobach poza astmą oskrzelową.

Abstract:

Bronchial hyperreactivity (BHR) is the cardinal feature of asthma. This is also one of the main parts of its definition. In the present paper the epidemiology, pathomechanisms of bronchial hyperreactivity and the possibility of its occurrence in other diseases than asthma has been discussed.author-image

Joanna Peradzyńska

author-image

Marek Kulus