Postępowanie diagnostyczno- -lecznicze w zapaleniach gardła i migdałków u dzieci.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Zapalenia gardła i migdałków należą do najczęstszych chorób infekcyjnych wśród dzieci. Przyczyny zapaleń gardła i migdałków są zróżnicowane: od samoograniczających się infekcji wirusowych do zakażeń bakteryjnych wymagających leczenia antybiotykiem. Celem postępowania diagnostyczne powinno być ustalenie, z jakim rodzajem zapalenia mamy do czynienia, aby właściwie podjąć decyzję o włączeniu (lub nie) leczenia przeciwbakteryjnego.W artykule przedstawiono najczęstsze czynniki etiologiczne zapalenia gardła i migdałków, objawy kliniczne, metody diagnostyczne i aktualne sposoby leczenia.

Abstract:

Pharyngitis and tonsilitis are very frequent infectious diseases in children. Various agents are responsible for the development of pharyngitis and tonsillitis. Viralinfections require only symptomatic treatment where as bacterial disease should be treated with antibiotics. The objective of diagnostic procedures is to identify whether antibacterial therapy in the specific inflammatory process is necessary. This paper is a review of tonsillitis and pharyngitis in children – their most frequent etiologic agents, clinical symptoms, diagnostic methods and current treatment guidelines.author-image

Teresa Bielecka

author-image

Katarzyna Grzela