Ostre zapalenie oskrzeli u dzieci.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Ostre zapalenie oskrzeli jest jedną z najczęstszych chorób infekcyjnych wieku dziecięcego o etiologii niemal wyłącznie wirusowej. Pomimo łagodnego charakteru schorzenia i dobrego rokowania, w ostrym zapaleniu oskrzeli nadużywa się leczenia farmakologicznego. Artykuł omawia etiologię, objawy i przebieg choroby oraz wskazuje postępowanie terapeutyczne.

Abstract:

Acute bronchit is is one of the most common infectious diseases in childhood of mainly viral etiology. Despiteits benign character and good prognosis, pharmacological treatment is overused in acute bronchitis. In the article etiology, symptoms and course of acute bronchitis are discussed and therapeutic management is indicated.author-image

Joanna Peradzyńska

author-image

Marta Krawiec

author-image

Marek Kulus