Endoskopia ciał obcych górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci na podstawie doświadczeń własnych.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Cel pracy:
Celem pracy było przeanalizowanie materiału klinicznego dzieci, które miały wykonaną endoskopię z powodu połknięcia ciała obcego (CO), pod kątem jego rodzaju, przebiegu klinicznego i wieku dziecka.

Materiał i metoda:
analizie retrospektywnej poddanodane medyczne 151 dzieci (74 dziewczynki i 77chłopców) w wieku od 1 miesiąca do 13 lat, u których w latach 1999–2006 wykonano endoskopię górnego odcinka przewodu pokarmowego w związku z podejrzeniem połknięcia CO.

Wyniki:
najczęściej dzieci połykały przedmioty obłe (monety – 94, baterie – 8, guziki – 6), które utknęły wprzełyku (79) lub w żołądku (72). U 116 dzieci CO było cieniujące w badaniu radiologicznym. Najczęstszym objawem klinicznym było: krztuszenie się, ból podczas połykania, ślinienie się, nudności, dysfagia, rzadziej niepokój, zaburzenia oddychania. Aby stwierdzić wpływ wieku na badane parametry, wyodrębniono dwie grupy: A – dzieci do 2. r.ż. (n = 60; 39,7%); B – dzieci >2. r.ż.(n = 91; 60,3%).

Porównano:
- czas, jaki upłynął od połknięcia do wykonania badania (A – 19, B – 7 godzin, p = 0,24);nn lokalizację CO (przełyk/żołądek: A – 32/28, B – 47/44;p = 0,83);
- wystąpienie objawów (A – 37%, B – 47%; p = 0,19);
- obecność w zdjęciu radiologicznym ciała cieniującego (A – 87%, B – 88%; p = 0,85);
- rodzaj stwierdzanego CO (A – 67%, B – 61%; p = 0,5).

Wnioski:
Nie stwierdzono różnicy między dziećmi młodszymi a starszymi w odniesieniu do przebiegu klinicznego ani rodzaju CO. Na podstawie analizy i doświadczeń zaproponowano zasady postępowania w przypadku dzieci, które połknęły CO.

Abstract:

Objective:
The aim of the study was to analyze foreign bodies ingestion in children, clinical symptoms, the kind of foreign bodies (FB), location in gastrointestinal tractin different age groups.

Patients and methods:
Retrospective analysis included151 children (77 boys and 74 girls) aged from 1 month to 13 years (mean age: 3 years), hospitalized in the period of 1999–2006 in whom endoscopy was performed after confirmed or suspected ingestion of FB.

Results:
The most frequent were blunt FB (coins – 94,batteries – 8, buttons – 6), localized in the esophagus (79) and in stomach (72). In 116 cases the FB were radiopaque. The most frequent clinical manifestations were: choking, pain at swallowing, nausea and swallowing impairment, more rarely: anxiety and dyspnea. To observe the age influence on studied parameters two groups of children were distinguished: A – children ≤ 2years of age (n = 60, 39.7%) and B – children > 2 years (n = 91, 60.3%).

Following parameters were comparedbetween groups A vs B respectively:
- time from ingestion to endoscopy (A – 19 vs B – 7hours, p = 0.24)
- location in esophagus or stomach: (A – 32/28 vsB – 47/44; p = 0.83)
- appearance of symptoms (A – 37% vs B – 47%;p = 0.19)
- radiopaque foreign body in x-ray (A – 87% vsB – 88%; p = 0.85)
- kind of foreign body (coins dominated in bothgroups: A – 67% vs B – 61%; p = 0.5)

Conclusion:
There was no difference between infants and children >2 years in clinical course of FB ingestion. The results allowed us to proposed guidelines for the management of children who ingested FB.author-image

Grupa Ekspertów