Zastosowanie probiotyków w pediatrii.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

Probiotykom przypisywanych jest wiele potencjalnych korzystnych działań dla zdrowia człowieka, ale tylko nieliczne z nich potwierdzone zostały wynikami wiarygodnych badań klinicznych. Aby ułatwić podejmowanie racjonalnych decyzji odnośnie stosowania probiotyków, w artykule podsumowano dane dotyczące ich skuteczności. W celu identyfikacji danych z badań z randomizacją lub ich metaanaliz przeszukano bazę medyczną MEDLINE oraz Cochrane Library (do sierpnia 2008 r.). Jeżeli było to możliwe, przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych u dzieci. W przypadkach, kiedy niedysponujemy takimi danymi, podsumowano dane z badań u dorosłych. Niestety, nie zawsze ich wyniki można bez zastrzeżeń odnieść do populacji dziecięcej.

Abstract:

Only a few of the potential health benefits attributed to probiotics have been confirmed in well-designed, well-conducted, randomized, controlled trials. In this review, the available evidence on efficacy of probiotics is presented. To identify published evidence, MEDLINE and the Cochrane Library (all up until August 2008) were searched for randomized controlled trials or the irmeta-analyses, using relevant keywords. The reviewis focused on children. When no published data on children were available, adult studies are discussed; however, it is note worthy that data from adults may not be transferable to the pediatric population.author-image

Hanna Szajewska