Profilaktyka chorób zakaźnych w stanach zaburzonej odporności.


Słowa kluczowe / Keywords:Streszczenie:

O bezpieczeństwie i efektywności szczepień u pacjentów z niedoborami odporności decydują osobnicze właściwości ustroju lub stopień stosowanej immunosupresji. Stany zaburzonej odporności różnią się między sobą głębokością niedoborów odporności oraz podatnością na zakażenia. W 2007 roku powstała PolskaGrupa Robocza ds. Profilaktyki Chorób Zakaźnych w Stanach Zaburzonej Odporności. Grupa ta ściśle współpracuje z Polskim Towarzystwem Wakcynologii. Głównym zadaniem Polskiej Grupy Roboczej ds.Profilaktyki Chorób Zakaźnych w Stanach Zaburzonej Odporności jest ustalenie rekomendacji dotyczących rodzaju zalecanych szczepionek i sposobu uodpornienia pacjentów z pierwotnymi i wtórnymi zaburzeniami odporności.

Abstract:

The safety and effectiveness of vaccinations in patients with immune deficiency are determined individually andby immunosuppression degree. Immunocompromised patients vary in their degree of immunosuppression and susceptibility to infection. Polish Working Group on Prophylaxis of Infectious Diseases in Immunocompromised was established in 2007. The Group is has beenco-operated with the Polish Society of Vaccinology. The main objective of the Polish Working Group on Prophylaxis of Infectious Diseases in Immunocom promisedis to establish a general reference on vaccination andimmunization in patients with primary and secondary (acquired) disorders.author-image

Ewa Bernatowska